Zarząd

Dariusz Matulka

Prezes Zarządu

Pan Dariusz Matulka posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość ze specjalizacją Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstwa.

Od początku swej kariery zawodowej ściśle związany z rynkiem materiałów budowlanych. Przedsiębiorca z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży materiałów budowlanych, w szczególności produktów grzewczych.