Raport EBI nr 5/2022

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect” („Regulamin”) polegających na niedotrzymaniu terminu przekazania Raportu rocznego za 2021 rok, tj. obowiązku wynikającego z postanowień § 6 pkt 10a Regulaminu.

Spółka wyjaśnia, że przyczyną nieprzekazania w terminie tj. 21 marca 2022 r. raportu rocznego za 2021 r. jest konieczność sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego, które wymaga zwiększonych nakładów pracy działu księgowego i większej niż spodziewana czasochłonności.

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-03-21 20:40

Raport EBI nr 4/2022

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2021 rok

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2021 rok.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 2/2022 w dniu 2 marca 2022 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2021 rok był termin 21 marca 2022 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że nowy termin publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2021 rok został ustalony na dzień 29 marca 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-03-21 20:28

Raport EBI nr 2/2022

Decyzja o publikacji sprawozdań skonsolidowanych

Zarząd Spółki WAT S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż podjął decyzję o publikowaniu skonsolidowanych raportów okresowych, które będą również zawierały informacje okresowe jednostkowe w odniesieniu do Emitenta zgodnie z § 5 ust. 2a załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. W związku z powyższym raporty okresowe w roku obrotowym 2022, będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

  1. raport skonsolidowany za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 roku
  2. raport skonsolidowany za II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 roku
  3. raport skonsolidowany za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 roku

Raport roczny skonsolidowany za rok 2021 – 21 marca 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w § 6 pkt 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-03-02 11:04

Raport EBI nr 1/2022

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Spółki WAT S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2022, będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

  1. raport za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 roku
  2. raport za II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 roku
  3. raport za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 roku

Raport roczny za rok 2021 – 21 marca 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w § 6 pkt 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-01-28 10:26

Raport EBI nr 13/2021

Raport okresowy za III kwartał 2021 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

Załącznik:
WAT_Raport_3Q_2021_15_11_2021.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-11-15 15:51

Raport EBI nr 12/2021

Raport okresowy za II kwartał 2021 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2021 roku.

Załącznik:
WAT_Raport_2Q_2021_16_08_2021.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-08-16 20:50