Raport EBI nr 13/2021

Raport okresowy za III kwartał 2021 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

Załącznik:
WAT_Raport_3Q_2021_15_11_2021.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-11-15 15:51

Raport EBI nr 12/2021

Raport okresowy za II kwartał 2021 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2021 roku.

Załącznik:
WAT_Raport_2Q_2021_16_08_2021.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-08-16 20:50

Raport EBI nr 9/2021

Raport okresowy za I kwartał 2021 roku

Zarząd ACKERMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2021 roku.

Załącznik:
ACKERMAN_Raport_1Q_2021_17_05_2021.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-05-17 16:15

Raport EBI nr 4/2021

Raport roczny za 2020 rok

Zarząd Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2020.

Załączniki:
1. Raport_roczny_ACKERMAN_2020.pdf
2. Sprawozdanie_finansowe_ACK_2020.pdf
3. Sprawozdanie_z_badania_ACK_2020.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-03-22 20:28

Raport EBI nr 2/2021

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2021, będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

  1. raport za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 roku
  2. raport za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 roku
  3. raport za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 roku

Raport roczny za rok 2020 – 22 marca 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-01-15 11:11

Raport EBI nr 11/2020

Raport okresowy za III kwartał 2020 roku

Zarząd ACKERMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

Załącznik:
ACKERMAN_Raport_3Q_2020_20_10_2020.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-10-20 12:07