Raport EBI nr 19/2023

Raport okresowy za III kwartał 2023 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2023 roku.

Załącznik:
WAT_Raport_3Q_2023_14_11_2023.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Data raportu:
2023-11-14 16:22

Raport EBI nr 14/2023

Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2023 roku.

Załączniki:
WAT_Raport_2Q_2023_14_08_2023.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Maciej Szymański – Prezes Zarządu

Data raportu:
2023-08-14 14:26

Raport EBI nr 12/2023

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 roku

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do otrzymanego od Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („Giełda”) pisma z dnia 16 czerwca 2023 r., w którym Giełda m.in. wskazała Spółce na konieczność uzupełnienia oraz skorygowania raportu okresowego za I kwartał 2023 r. („Raport”) w taki sposób, by w danych finansowych zamieszczonych w Raporcie znajdowały się dane określone w załączniku nr 1, 2 lub 3 do ustawy o rachunkowości w zakresie oznaczonym liczbami arabskimi, przekazuje w załączeniu skorygowany Raport.

Załącznik:
WAT_Raport_1Q_2023_15_05_2023.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Maciej Szymański – Prezes Zarządu

Data raportu:
2023-06-26 22:53

Raport EBI nr 10/2023

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2023 roku.

Załączniki:
WAT_Raport_1Q_2023_15_05_2023.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Maciej Szymański – Prezes Zarządu

Data raportu:
2023-05-15 17:20

Raport EBI nr 4/2023

Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022.

Załączniki:
1. WAT_Raport_roczny_skonsolidowany_2022_21_03_2023.pdf
2. Sprawozdanie_finansowe_GK_WAT_2022.pdf
3. Sprawozdanie_z_badania_GK_WAT_2022.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2023-03-21 12:23

Raport EBI nr 3/2023

Raport roczny jednostkowy za 2022 rok

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2022.

Załączniki:
1. WAT_Raport_roczny_jednostkowy_2022_21_03_2023.pdf
2. Sprawozdanie_finansowe_WAT_2022.pdf
3. Sprawozdanie_z_badania_WAT_2022.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2023-03-21 12:21