Raport EBI nr 16/2022

Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2022 roku.

Załączniki:
WAT_Raport_3Q_2022_14_11_2022.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-11-14 15:37

Raport EBI nr 15/2022

Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2022 roku.

Załączniki:
WAT_Raport_2Q_2022_16_08_2022.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-08-16 15:52

Raport EBI nr 13/2022

Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2022 roku.

Załączniki:
WAT_Raport_1Q_2022_26_04_2022.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-04-26 09:56

Raport EBI nr 11/2022

Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2021 roku.

Załączniki:
WAT_Raport_4Q_2021_05_04_2022.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-04-05 10:07

Raport EBI nr 10/2022

Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021.

Załączniki:
1. WAT_Raport_roczny_skonsolidowany_2021_29_03_2022.pdf
2. Sprawozdanie_finansowe_GK_WAT_2021.pdf
3. Sprawozdanie_z_badania_GK_WAT_2021.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-03-29 21:23

Raport EBI nr 9/2022

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, nr 4/2022 z dnia 21 marca 2022 roku oraz nr 8/2022 z dnia 28 marca 2022 roku, w którym przekazał odpowiednio harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku oraz nowy termin przekazania raportu rocznego skonsolidowanego za 2022 rok, informuje o zmianie publikacji skonsolidowanych raportów okresowych w 2022 roku, które będą również zawierały raporty okresowe jednostkowe zgodnie z § 5 ust. 2a załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, które będą przekazywane przez Spółkę w następujących terminach:

  1. raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 r. – 5 kwietnia 2022 roku
  2. raport skonsolidowany za I kwartał 2022 r. – 26 kwietnia 2022 roku
  3. raport skonsolidowany za II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 roku
  4. raport skonsolidowany za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 roku

Raport roczny skonsolidowany za rok 2021 – 29 marca 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w § 6 pkt 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-03-29 21:07