Raport ESPI nr 15/2021

Zwiększenie zamówienia Niemcy

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 10 maja 2021 roku otrzymał zwiększenie zamówienia, o którym informował komunikatem bieżącym ESPI nr 6/2021 w dniu 19 lutego, od Klienta z Niemiec („Klient”)

Pierwotna wartość zamówienia wynosiła 548.124 EUR. Aktualna wartość zamówienia wynosi 686.004 EUR i może ulec zwiększeniu.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-05-10 12:59