Raport ESPI nr 14/2021

Wznowienie odbioru zamówionych towarów DIY Polska

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku otrzymał informację od trzech głównych odbiorców z Polski („DIY”).

Informacja dotyczy wznowienia odbioru zamówionych towarów od dnia 4 maja 2021.

Decyzje te zostały podjęte przez DIY w związku z planowanym wprowadzeniem zniesienia zakazu działalności gospodarczej w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w tym w marketach budowlanych.

W ocenie Zarządu Spółki wznowienie odbioru zamówionych towarów będzie miała pozytywny wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-04-29 14:53

Raport ESPI nr 13/2021

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A. w dniu 26 kwietnia 2021 r.

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A., które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2021 r.:
1. DMS Holding Sp. z o.o.
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 809.300
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 809.300
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 100%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 80,93%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-04-26 18:05

Raport ESPI nr 12/2021

Skup akcji własnych

Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 14 – 16 kwietnia 2021 r. na rachunek Ackerman S.A. 281 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0281 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 15,47 zł.

Emitent posiada łącznie 61.671 akcji własnych stanowiących 6,1671 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 14 – 16 kwietnia 2021 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_20210414_16.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-04-17 07:53

Raport ESPI nr 11/2021

Skup akcji własnych

Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 6 – 9 kwietnia 2021 r. na rachunek Ackerman S.A. 800 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,08 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 15,74 zł.

Emitent posiada łącznie 61.390 akcji własnych stanowiących 6,139 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 6 – 9 kwietnia 2021 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_20210406_09.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-04-11 21:26

Raport ESPI nr 10/2021

Zakup udziałów w spółce ACKERMAN Sp. z o.o.

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2021 roku podpisał umowy zakupu od osoby fizycznej i podmiotu prawnego 100 udziałów w ACKERMAN Sp. z o.o. Stanowią one 100% udziałów i dają 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników ACKERMAN Sp. z o.o. Wartość nominalna zakupionych udziałów wynosi 5.000 zł, wartość zakupu wyniosła 5.000 zł.

Jednocześnie Zarząd Emitenta podjął działania mające na celu wydzielenie dotychczasowej działalności produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych do spółki zależnej ACKERMAN Sp. z o.o.

Jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie stworzenia działającej na rynku fotowoltaiki grupy kapitałowej WAT S.A. opartej na podmiocie dominującym wraz ze spółkami zależnymi, o czym Emitent informował w komunikacie ESPI 2/2021.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-04-06 20:01

Raport ESPI nr 9/2021

Skup akcji własnych

Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 29 marca – 1 kwietnia 2021 r. na rachunek Ackerman S.A. 590 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,059 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 15,21 zł.

Emitent posiada łącznie 60.590 akcji własnych stanowiących 6,059 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 29 marca – 1 kwietnia 2021 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_20210329_0401.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-04-02 14:54