Raport ESPI nr 25/2022

Zwiększenie zamówienia Niemcy, Austria, Szwajcaria i Luksemburg

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2022 roku otrzymał zwiększenie zamówienia, o którym informował komunikatami bieżącymi ESPI nr 13/2022 z dnia 31 maja 2022 roku oraz nr 20/2022 w dniu 6 lipca 2022 roku, od Klienta z Niemiec.

Pierwotna wartość zamówienia wynosiła 408.210 EUR, aktualna wartość zamówienia wynosi 2.994.460 EUR. W celu zapewnienia dostępności produktów Klient wpłacił zaliczkę w wysokości 300.000 EUR.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-08-26 10:56

Raport ESPI nr 24/2022

Istotne zamówienie - DIY

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2022 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY.

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w sezonie 2022 roku. Wartość zamówienia to 4.355.960 PLN netto i może ulec zwiększeniu.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-08-24 14:18

Raport ESPI nr 23/2022

Istotne zamówienie - DIY Austria, Czechy i Słowacja

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2022 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY działającej w Austrii, Czechach i Słowacji.

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w sezonie 2022 roku. Wartość zamówienia to 358.347 EUR i może ulec zwiększeniu.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki w wymiarze finansowym i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-08-23 12:39

Raport ESPI nr 22/2022

Istotne zamówienie - DIY

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 21 lipca 2022 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY.

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w sezonie 2022 roku. Wartość zamówienia to 13.670.880 PLN netto i może ulec zwiększeniu.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-07-21 16:10

Raport ESPI nr 21/2022

Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 lipca 2022 r. podpisany został aneks do umowy kredytowej z dnia 29 lipca 2021 r. Na mocy niniejszego Aneksu Santander Bank Polska S.A. („Bank”) udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki 3.000.000 zł w okresie do dnia 04.07.2023 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-07-12 21:40

Raport ESPI nr 20/2022

Istotne zamówienie Niemcy, Austria, Szwajcaria i Luksemburg

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do komunikatu bieżącego ESPI nr 13/2022 z dnia 31 maja, informuje, że w dniu 6 lipca 2022 roku zrealizował pierwsze zamówienie w wysokości 29.040 EUR od Klienta z Niemiec („Klient”),

Jest to pierwsze z zaplanowanych na sezon 2022 zamówienie od tego Klienta. Łączna prognozowana wartość zamówień to 408.210 EUR.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie zamówień będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-07-06 20:16