Raport ESPI nr 25/2021

Skup akcji własnych

Zarząd WAT S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 13 – 15 października 2021 r. na rachunek WAT S.A. 792 akcje Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0792 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 15,25 zł.

Emitent posiada łącznie 66.584 akcji własnych stanowiących 6,6584 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 13 – 15 października 2021 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_20211013_15.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-10-16 08:00

Raport ESPI nr 23/2021

Skup akcji własnych

Zarząd WAT S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 27 – 30 września 2021 r. na rachunek WAT S.A. 829 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0829 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 11,4 zł.

Emitent posiada łącznie 64.786 akcji własnych stanowiących 6,4786 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 27 – 30 września 2021 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_20210927_30.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-10-01 22:34

Raport ESPI nr 22/2021

Skup akcji własnych

Zarząd WAT S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 21 – 23 września 2021 r. na rachunek WAT S.A. 388 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0388 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 11,09 zł.

Emitent posiada łącznie 63.957 akcji własnych stanowiących 6,3957 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 21 – 23 września 2021 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_20210921_23.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-09-25 07:13

Raport ESPI nr 20/2021

Skup akcji własnych

Zarząd WAT S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 3 – 8 września 2021 r. na rachunek WAT S.A. 296 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0296 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 13,4 zł.

Emitent posiada łącznie 63.084 akcji własnych stanowiących 6,3084 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 3 – 8 września 2021 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_20210903_08.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-09-10 21:55

Raport ESPI nr 19/2021

Zakup udziałów w spółce OMEGA-WAT Sp. z o.o.

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 lipca 2021 roku zawarł umowę zakupu od dwóch osób fizycznych 4 udziałów OMEGA-WAT Sp. z o.o. („OMEGA-WAT”). Stanowią one 20% udziałów i dają 20% głosów na Zgromadzeniu Wspólników OMEGA-WAT.

Po dokonaniu transakcji Emitent posiada 10 udziałów OMEGA-WAT, które stanowią 50% udziałów i dają 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników OMEGA-WAT.

OMEGA-WAT świadczy usługi w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Zajmuje się projektowaniem oraz kompleksową realizacją inwestycji fotowoltaicznych dla firm, gospodarstw rolnych, domowych oraz administracji.

Zwiększenie inwestycji kapitałowej w OMEGA-WAT to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie stworzenia grupy kapitałowej opartej na podmiocie dominującym wraz ze spółkami zależnymi działającej na rynku materiałów budowlanych i fotowoltaiki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-07-26 16:44

Raport ESPI nr 18/2021

Skup akcji własnych

Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 14 – 17 czerwca 2021 r. na rachunek Ackerman S.A. 610 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,061 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 14,82 zł.

Emitent posiada łącznie 62.788 akcji własnych stanowiących 6,2788 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 14 – 17 czerwca 2021 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_202106014_17.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-06-18 13:47