Raport ESPI nr 20/2021

Skup akcji własnych

Zarząd WAT S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 3 – 8 września 2021 r. na rachunek WAT S.A. 296 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0296 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 13,4 zł.

Emitent posiada łącznie 63.084 akcji własnych stanowiących 6,3084 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 3 – 8 września 2021 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_20210903_08.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-09-10 21:55

Raport ESPI nr 19/2021

Zakup udziałów w spółce OMEGA-WAT Sp. z o.o.

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 lipca 2021 roku zawarł umowę zakupu od dwóch osób fizycznych 4 udziałów OMEGA-WAT Sp. z o.o. („OMEGA-WAT”). Stanowią one 20% udziałów i dają 20% głosów na Zgromadzeniu Wspólników OMEGA-WAT.

Po dokonaniu transakcji Emitent posiada 10 udziałów OMEGA-WAT, które stanowią 50% udziałów i dają 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników OMEGA-WAT.

OMEGA-WAT świadczy usługi w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Zajmuje się projektowaniem oraz kompleksową realizacją inwestycji fotowoltaicznych dla firm, gospodarstw rolnych, domowych oraz administracji.

Zwiększenie inwestycji kapitałowej w OMEGA-WAT to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie stworzenia grupy kapitałowej opartej na podmiocie dominującym wraz ze spółkami zależnymi działającej na rynku materiałów budowlanych i fotowoltaiki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-07-26 16:44

Raport ESPI nr 18/2021

Skup akcji własnych

Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 14 – 17 czerwca 2021 r. na rachunek Ackerman S.A. 610 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,061 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 14,82 zł.

Emitent posiada łącznie 62.788 akcji własnych stanowiących 6,2788 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 14 – 17 czerwca 2021 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_202106014_17.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-06-18 13:47

Raport ESPI nr 17/2021

Decyzja dotycząca wniosku o grant

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację dot. wniosku o grant w ramach konkursu 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, o którym informował w komunikacie bieżącym ESPI 30/2020.

Przedmiotem wniosku było wsparcie promocji oraz internacjonalizacji Spółki na rynku Kanady i Kazachstanu. W ramach projektu Spółka mogła otrzymać wsparcie w wysokości do 400 tys. PLN.

Wniosek dotyczący Kanady został oceniony na pierwszej pozycji (otrzymał najwyższą ocenę punktową) listy wniosków rekomendowanych do wsparcia.

Wniosek dotyczący rynku Kazachstan został oceniony na czterdziestej szóstej pozycji listy wniosków rekomendowanych do wsparcia.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-06-17 16:13

Raport ESPI nr 16/2021

Skup akcji własnych

Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 7 – 11 czerwca 2021 r. na rachunek Ackerman S.A. 507 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0507 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 14,79 zł.

Emitent posiada łącznie 62.178 akcji własnych stanowiących 6,2178 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 7 – 11 czerwca 2021 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_20210607_11.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-06-11 16:18

Raport ESPI nr 15/2021

Zwiększenie zamówienia Niemcy

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 10 maja 2021 roku otrzymał zwiększenie zamówienia, o którym informował komunikatem bieżącym ESPI nr 6/2021 w dniu 19 lutego, od Klienta z Niemiec („Klient”)

Pierwotna wartość zamówienia wynosiła 548.124 EUR. Aktualna wartość zamówienia wynosi 686.004 EUR i może ulec zwiększeniu.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-05-10 12:59