Raport EBI nr 4/2021

Raport roczny za 2020 rok

Zarząd Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2020.

Załączniki:
1. Raport_roczny_ACKERMAN_2020.pdf
2. Sprawozdanie_finansowe_ACK_2020.pdf
3. Sprawozdanie_z_badania_ACK_2020.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-03-22 20:28