Raport EBI nr 2/2021

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2021, będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

  1. raport za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 roku
  2. raport za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 roku
  3. raport za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 roku

Raport roczny za rok 2020 – 22 marca 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-01-15 11:11