Raport EBI nr 13/2021

Raport okresowy za III kwartał 2021 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

Załącznik:
WAT_Raport_3Q_2021_15_11_2021.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-11-15 15:51