Raport EBI nr 12/2021

Raport okresowy za II kwartał 2021 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2021 roku.

Załącznik:
WAT_Raport_2Q_2021_16_08_2021.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-08-16 20:50