Raport EBI nr 11/2020

Raport okresowy za III kwartał 2020 roku

Zarząd ACKERMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

Załącznik:
ACKERMAN_Raport_3Q_2020_20_10_2020.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-10-20 12:07