Raport EBI nr 12/2021

Raport okresowy za II kwartał 2021 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2021 roku.

Załącznik:
WAT_Raport_2Q_2021_16_08_2021.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-08-16 20:50

Raport EBI nr 11/2021

Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta

Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że zmianie uległ adres strony internetowej oraz ogólny adres e-mail Emitenta.

Strona internetowa Emitenta znajduje się aktualnie pod adresem: http://www.wat.pl, a poczta elektroniczna Emitenta znajduje się pod ogólnym adresem: inwestorzy@wat.pl.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-07-19 14:41

Raport EBI nr 10/2021

Rejestracja zmiany tekstu jednolitego Statutu oraz nazwy Spółki na WAT S.A.

Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie KRS dot. rejestracji wniosku zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałami nr 18 i 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2021 r., o podjęciu której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 6/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Zmiana Statutu Spółki dotyczy zmiany PKD oraz nazwy Spółki z „ACKERMAN S.A.” na „WAT S.A.”.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
2021-07-15 WAT S.A. Statut.pdf

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-07-15 17:48

Raport EBI nr 9/2021

Raport okresowy za I kwartał 2021 roku

Zarząd ACKERMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2021 roku.

Załącznik:
ACKERMAN_Raport_1Q_2021_17_05_2021.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-05-17 16:15

Raport EBI nr 8/2021

Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza jednogłośnie wybrała na okres nowej 5 letniej kadencji Prezesa Zarządu – Pana Dariusza Matulka.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-04-27 19:19

Raport EBI nr 7/2021

Powołanie Członka Rady Nadzorczej ACKERMAN S.A.

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Piotra Grabowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys zawodowy Pana Piotra Grabowskiego, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
RN_ACK_PG.pdf

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-04-27 19:16