Raport EBI nr 16/2022

Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2022 roku.

Załączniki:
WAT_Raport_3Q_2022_14_11_2022.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-11-14 15:37

Raport EBI nr 15/2022

Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2022 roku.

Załączniki:
WAT_Raport_2Q_2022_16_08_2022.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-08-16 15:52

Raport EBI nr 14/2022

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 17 maja 2022 roku

Zarząd WAT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 maja 2022 roku.

Załączniki:
WAT_WZA_17.05.2022.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-05-17 20:52

Raport EBI nr 13/2022

Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2022 roku.

Załączniki:
WAT_Raport_1Q_2022_26_04_2022.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-04-26 09:56

Raport EBI nr 12/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 maja 2022 r.

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 [1]Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 17 maja 2022 r., o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.wat.pl

Załączniki:
1. WAT_WZA_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WAT SA 17.05.2022.pdf
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WAT SA 17.05.2022.pdf
3. WAT_WZA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_17.05.2022.pdf
4. WAT – FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-04-21 15:23

Raport EBI nr 11/2022

Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2021 roku.

Załączniki:
WAT_Raport_4Q_2021_05_04_2022.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-04-05 10:07