Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba
akcji
udział
w kapitale
zakładowym
liczba
głosów
udział
w głosach
na wz
DMS Holding Sp. z o.o. 628.800 62,88% 628.800 62,88%
WAT S.A. 100.000 10,00% 100.000 10,00%
Pozostali 271.200 27,12% 271.200 27,12%
SUMA 1.000.000 100,00% 1.000.000 100,00%