Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba
akcji
udział
w kapitale
zakładowym
liczba
głosów
udział
w głosach
na wz
DMS Holding Sp. z o.o. 809.300 80,93% 809.300 80,93%
WAT S.A. 62.788 6,28% 62.788 6,28%
Pozostali 127.912 12,79% 127.912 12,79%
SUMA 1.000.000 100,00% 1.000.000 100,00%