Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba
akcji
udział
w kapitale
zakładowym
liczba
głosów
udział
w głosach
na wz
DMS Holding Sp. z o.o. 533.521 53,35% 533.521 53,35%
WAT S.A. 200.000 20,00% 200.000 20,00%
Pozostali 266.479 26,65% 266.479 26,65%
SUMA 1.000.000 100,00% 1.000.000 100,00%